Doanh nghiệp cần lưu ý gì để thực hiện thành công công cụ 5S

Nội dung: Gia Hân - Thiết kế: T. Anh

5S là một phương pháp rất hiệu quả để huy động con người, cải tiến môi trường làm việc và nâng cao năng suất của doanh nghiệp. Mục tiêu chính của 5S là xây dựng ý thức cải tiến cho mọi người tại nơi làm việc; xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người; phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý thông qua các hoạt động thực tế; xây dựng cơ sở để đưa vào các kỹ thuật cải tiến.

Doanh nghiệp cần lưu ý gì để thực hiện thành công công cụ 5S - Ảnh 1