3 yếu tố cấu thành, 4 nguyên tắc cốt lõi trong sử dụng công cụ quản lý MFCA

3 yếu tố cấu thành, 4 nguyên tắc cốt lõi trong sử dụng công cụ quản lý MFCA

Quản lý chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) là công cụ cải tiến hữu hiệu nhằm giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất, nâng cao năng suất của DN. Công cụ MFCA được cấu thành bởi 3 yếu tố chính, bao gồm nguyên liệu; dòng và kiểm toán chi phí. 4 nguyên tắc trong sử dụng MFCA gồm: Hiểu dòng nguyên liệu và năng lượng sử dụng, Liên kết dữ liệu vật chất và tiền tệ; Đảm bảo tính chính xác, tính đầy đủ và tính so sánh của dữ liệu vật chất; Ước tính và phân bổ chi phí cho nguyên liệu thất thoát.
Hiệu quả từ việc áp dụng 5S

Hiệu quả từ việc áp dụng 5S

Từ lâu, 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) đã trở thành công cụ quản lý đặc biệt có hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất thủ công. Khi thực hiện thành công 5S trong doanh nghiệp sẽ mang lại những thay đổi đáng ngạc nhiên
Đặc trưng của văn hóa tổ chức trong các ngân hàng thương mại cổ phần

Đặc trưng của văn hóa tổ chức trong các ngân hàng thương mại cổ phần

Với những đặc trưng nhất định của ngành Ngân hàng, dù đã vận dụng rất nhiều mô hình văn hóa tổ chức trong quá trình hoạt động và quản lý, nhưng ngành này cần tiếp tục có sự đánh giá từng mô hình về mức độ cần thiết, sự đóng góp cũng như mức độ phù hợp của từng nhân tố cho phát triển văn hóa tổ chức tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.