ISO 29001, công cụ quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp dầu mỏ

Nguyễn Hiền

Để quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp dầu mỏ thì bộ tiêu chuẩn Hệ thống quản lý ISO 29001 chính là công cụ đắc lực giúp thay đổi cách thức trong việc quản lý rủi ro này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

ISO/TS 29001 là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống quản lý chất lượng của các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các nhà sản xuất vật tư, thiết bị cho lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên trong chuỗi cung ứng này; các nhà cung cấp dịch vụ cho công nghiệp dầu, khí và bên mua thiết bị, vật tư và dịch vụ trong ngành công nghiệp dầu, khí.

Tiêu chuẩn ISO/TS 29001 đem lại những lợi ích như: được thừa nhận ở qui mô toàn cầu như là phương pháp thực hành tốt nhất về quản lí chất lượng trong lĩnh vực dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên; tạo ra phương pháp tiếp cận hệ thống quản lí chất lượng chung trong toàn chuỗi cung cấp và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất; chứng minh sự cam kết về an toàn; đảm bảo tính đồng bộ, nguyên vẹn.

Áp dụng công cụ này sẽ giúp cải tiến liên tục, nhằm phòng ngừa sai lỗi và giảm biến động, lãng phí; giảm chi phí và thời gian nhờ giảm thiểu việc đánh giá nhiều lần của các khách hàng khác nhau trong chuỗi cung ứng; giảm nhẹ nhu cầu phải tuân thủ theo các yêu cầu và tiêu chuẩn khác trong lĩnh vực dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên; có được lợi thế kinh doanh trong quá trình đàm phán hợp đồng; tăng sự tin cậy đối với tổ chức khi tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp sản phẩm hoặc mở rộng qui mô kinh doanh trong nước.