Tỉnh Bắc Giang:

Đầu tư công nghiệp hỗ trợ vào cụm công nghiệp Đông Sơn

Theo Báo Đại biểu Nhân dân (daibieunhandan.vn)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Theo đó, có nhiều ngành nghề được đầu tư vào cụm công nghiệp, trong đó có công nghiệp hỗ trợ.

May mặc là một trong các ngành nghề dự kiến đầu tư vào cụm công nghiệp Đông Sơn.
May mặc là một trong các ngành nghề dự kiến đầu tư vào cụm công nghiệp Đông Sơn.

Cụm công nghiệp Đông Sơn có diện tích 25ha. Địa điểm cụm công nghiệp thuộc địa bàn xã Đông Sơn, huyện Yên Thế. Ranh giới phía Bắc giáp dân cư thôn Đông Kênh, xã Đông Sơn; phía Nam giáp sông Thương; phía Đông giáp sông Thương; phía Tây giáp sông Thương.

Các ngành nghề dự kiến đầu tư vào cụm công nghiệp bao gồm: chế biến nông, lâm sản, điện tử, may mặc, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Tổng mức đầu tư của dự án là 257 tỷ đồng, do Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Duy Khánh làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bao gồm: quý IV/2022 - quý II/2023, lập quy hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa. Quý II/2023 - quý II/2024, bồi thường giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải tập trung, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh. Quý II/2024 - quý IV/2024, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án và lấp đầy ít nhất 60%. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đông Sơn (Công ty TNHH sản xuất giấy và bao bì Duy Khánh) có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo đúng tiến độ được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.