Những yêu cầu đặt ra cho người làm công tác kế toán trong bối cảnh mới

Những yêu cầu đặt ra cho người làm công tác kế toán trong bối cảnh mới

Tác động của những thành tựu của công nghệ số nói chung và cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 nói riêng sẽ tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kế toán nói chung và nghề kế toán nói riêng. Trong bối cảnh mới, đòi hỏi người làm công tác kế toán không chỉ tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tinh thông nghiệp vụ mà còn phải thường xuyên tự cập nhật các kiến thức để hỗ trợ tốt hơn cho công việc. Bài nghiên cứu đề cập đến vấn đề những yêu cầu đặt ra cho người làm công tác kế toán trong bối cảnh mới.
Kho bạc Nhà nước Tây Ninh tìm giải pháp hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách

Kho bạc Nhà nước Tây Ninh tìm giải pháp hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách

Ngày 13/1/2020, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Kho bạc Nhà nước tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Hoàn thiện công tác kế toán, thanh toán chi ngân sách nhà nước, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh”. Công trình này do Kho bạc Nhà nước Tây Ninh thực hiện, được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Kho bạc Nhà nước đánh giá, xếp loại xuất sắc.
Kiểm tra kế toán các đơn vị dự toán trong quân đội hiện nay

Kiểm tra kế toán các đơn vị dự toán trong quân đội hiện nay

Kiểm tra kế toán được coi là giải pháp quan trọng, bởi thông qua kiểm tra sẽ kịp thời phát hiện những sai sót trong thực hiện để hướng dẫn, những bất cập của chế độ kê để kiến nghị sửa đổi. Bài viết khái quát về vai trò của kiểm tra kế toán và đánh giá toàn diện tình hình công tác kế toán của các đơn vị dự toán trong quân đội hiện nay.
Nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Kế toán có vai trò quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý của doanh nghiệp. Trong khoa học quản lý, kế toán là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản, sự vận động tài sản, các hoạt động kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước trong quý I/2019

Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước trong quý I/2019

Bám sát chương trình công tác của hệ thống Kho bạc Nhà nước, quý I/2019, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế đã thực hiện tốt công tác kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ tại từng đơn vị kho bạc theo đúng quy định. Nhờ đó, các đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế đã đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước.