Chấn chỉnh ngay những khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Chấn chỉnh ngay những khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 3/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022...
Nghiên cứu việc thành lập Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19

Nghiên cứu việc thành lập Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 141/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11/2021. Tại Nghị quyết, Chính phủ cơ bản thống nhất nội dụng dự thảo Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2023 do Bộ Y tế trình; đồng thời, giao Bộ Y tế nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc thành lập Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ Vắc xin phòng COVID-19.
Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trong Phiên họp tập trung tại Hội trường sáng ngày 8/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Đánh giá, điều chỉnh quy định về cấp độ dịch tạo sự thống nhất trên toàn quốc

Đánh giá, điều chỉnh quy định về cấp độ dịch tạo sự thống nhất trên toàn quốc

Tại Thông báo số 277/TB-VPCP ngày 24/10/2021 kết luận cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết số 128/NQ-CP và Hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
Dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ làm việc trong 17 ngày

Dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ làm việc trong 17 ngày

Sáng ngày 13/10, tiếp tục Phiên họp thứ tư, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ làm việc trong 17 ngày.
Cần có chương trình tổng thể để phục hồi, phát triển kinh tế

Cần có chương trình tổng thể để phục hồi, phát triển kinh tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp kinh tế - xã hội năm 2022 và ngân sách nhà nước (NSNN). Đồng thời, đề nghị Chính phủ thực hiện chuyển sang mô hình thích ứng sống chung an toàn với dịch COVID-19; có kịch bản ứng phó đối với từng mức độ diễn biến của dịch bệnh để có kịch bản điều hành kinh tế - xã hội, tài khóa, tiền tệ, không để xảy ra tình trạng bị động, mất kiểm soát kinh tế.