Đánh giá, điều chỉnh quy định về cấp độ dịch tạo sự thống nhất trên toàn quốc

Việt Hoàng

Tại Thông báo số 277/TB-VPCP ngày 24/10/2021 kết luận cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết số 128/NQ-CP và Hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến cho các địa phương về Nghị quyết số 128/NQ-CP và Hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch tạo sự thống nhất trên toàn quốc. Nguồn: chinhphu.vn
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến cho các địa phương về Nghị quyết số 128/NQ-CP và Hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch tạo sự thống nhất trên toàn quốc. Nguồn: chinhphu.vn

Thông báo số 277/TB-VPCP nêu rõ, trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ Y tế phối hợp với các địa phương vừa làm, vừa kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập, đồng thời chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phối hợp với Bộ Y tế rà soát, đánh giá, điều chỉnh quy định về cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chịu trách nhiệm cập nhật, công bố công khai cấp độ dịch của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện, quy trình chung; tạo sự thống nhất trên toàn quốc, bảo đảm cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn có căn cứ thực hiện thuận lợi.

Tập trung nâng cấp, tăng cường năng lực hệ thống y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị của hệ thống y tế cấp xã để phân loại, điều trị từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Từng bước bổ sung trang thiết bị y tế cho các khu điều trị ở tầng 3 tại các bệnh viện đang điều trị F0. Tăng cường năng lực xét nghiệm cho các địa phương; hướng dẫn các địa phương thực hiện việc mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế, lắp đặt hệ thống bồn oxy lỏng phục vụ điều trị.

Ưu tiên phân bổ vắc xin, thuốc điều trị cho các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ, bảo đảm khoa học, linh hoạt, phù hợp diễn biến tình hình dịch. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch bảo đảm vắc xin cụ thể trong 02 tháng còn lại của năm 2021 và năm 2022, trong đó lưu ý chủng loại, số lượng vắc xin phù hợp để tiêm tăng cường.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sóc Trăng, Cà Mau, Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ và tổ chức tiêm khoa học, an toàn, hợp lý, hiệu quả, trong đó ưu tiên tiêm vắc xin cho những đối tượng nguy cơ cao, tại các địa bàn đang có dịch.

Đối với các địa bàn thuộc “vùng cam”, “vùng đỏ” phải thiết lập ngay và đưa vào vận hành các trạm y tế lưu động, bảo đảm người dân được tiếp cận y tế nhanh nhất, sớm nhất, tránh quá tải tuyến trên. Tại các địa bàn khác, phải có phương án cụ thể, bảo đảm sẵn sàng khi có yêu cầu.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc đưa đón người từ địa phương này sang địa phương khác, bảo đảm an toàn y tế, an ninh trật tự và an sinh xã hội cho người dân.