Trao đổi về đặc điểm của kế toán doanh nghiệp xây dựng

Trao đổi về đặc điểm của kế toán doanh nghiệp xây dựng

Ở các quốc gia, xây dựng cơ bản là lĩnh vực quan trọng nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nền kinh tế. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực có nhiều rủi ro, thất thoát vốn của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân. Kế toán trong các doanh nghiệp xây dựng vừa có những đặc điểm tương đồng như các doanh nghiệp sản xuất, vừa có đặc trưng nhất định. Bài viết này chỉ ra những đặc trưng cơ bản của công tác kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho những người quan tâm đến công tác kế toán tại loại hình doanh nghiệp này và là cơ sở để đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán ở các đơn vị này.
Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2022-2025

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2022-2025

Ngày 16/6/2022, Quyết định số 721/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Chính phủ ký ban hành phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, Chính phủ có phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sắp có quy định mới về cấp lại “sổ đỏ” trong trường hợp bị mất?

Sắp có quy định mới về cấp lại “sổ đỏ” trong trường hợp bị mất?

Trường hợp hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận 15 ngày tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.
Cấp sổ đỏ cho condotel vẫn... khó trăm bề

Cấp sổ đỏ cho condotel vẫn... khó trăm bề

Tháng 2/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có Công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở. Công văn này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn về pháp lý cho condotel. Nhưng đã gần 7 tháng trôi qua, chưa có dự án nào được cấp sổ theo hướng dẫn này.