Năm 2021, tổng vốn FDI vào Việt Nam ước đạt 31,15 tỷ USD

Năm 2021, tổng vốn FDI vào Việt Nam ước đạt 31,15 tỷ USD

Theo số liệu mới công bố của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2021 (tính đến ngày 20/12), tổng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam ước đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020. Cả nước có 1.738 dự án FDI được cấp mới, tương ứng số vốn đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng 4,1% so với năm trước.
Lượng vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng 4,4% so với cùng kỳ 2020

Lượng vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng 4,4% so với cùng kỳ 2020

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 tháng đầu năm của Việt Nam bất ngờ bật tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020 với tổng lượng vốn đạt 22,15 tỷ USD. Điều này cho thấy, những thông tin doanh nghiệp FDI rời khỏi Việt Nam "là chưa chính xác".
Thu hút FDI 8 tháng năm 2020 đạt 19,54 tỷ USD

Thu hút FDI 8 tháng năm 2020 đạt 19,54 tỷ USD

Tính đến ngày 20/8/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,54 tỷ USD, bằng 86,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng vốn FDI đổ vào Việt Nam năm 2019 cao nhất trong vòng 10 năm

Tổng vốn FDI đổ vào Việt Nam năm 2019 cao nhất trong vòng 10 năm

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/12, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt 38 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là con số cao nhất trong vòng 10 năm gần đây.
Thu hút FDI 10 tháng đầu năm 2019, lượng vốn góp mua cổ phần tăng mạnh

Thu hút FDI 10 tháng đầu năm 2019, lượng vốn góp mua cổ phần tăng mạnh

Theo số liệu vừa được Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 10 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 29,11 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm tăng 69,1%

Đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm tăng 69,1%

Theo báo cáo về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2019 của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/5/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018.