Vốn góp, mua cổ phần chiếm gần 44% tổng vốn FDI đăng ký trong 6 tháng

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), tính đến ngày 20/6, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 18,47 tỷ USD, bằng gần 91% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung 6 tháng, lượng vốn FDI đăng ký bằng 91% cùng kỳ 2018. Nguồn: Interrnet.
Tính chung 6 tháng, lượng vốn FDI đăng ký bằng 91% cùng kỳ 2018. Nguồn: Interrnet.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, qua 6 tháng đầu năm 2019, tính chung trên cả nước lượng vốn FDI đăng ký bằng 91% cùng kỳ, giảm ở cả 2 hợp phần đăng ký cấp mới và tăng vốn. Trong đó, có 1.723 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký 7,41%, bằng gần 63% cùng kỳ năm 2018. Cả nước có 628 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,94 tỷ USD, bằng 66,2% so với cùng kỳ năm 2018. 

Lý giải về điều này, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, số vốn đăng ký mới năm nay thấp hơn cùng kỳ năm trước do tháng 6/2018 có nhiều dự án lớn được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới. Trong  đó, tính riêng 2 dự án thành phố thông minh tại Đông Anh và nhà máy Poplypropylene của Hàn Quốc đã có trị giá 5,34 tỷ USD.

Tuy nhiên, vốn giải ngân và lượt góp vốn, mua cổ phần lại tăng. Cụ thể, tính chung 6 tháng đầu năm vốn giải ngân tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2018, góp vốn, mua cổ phần  ghi nhận đạt 4.020 lượt  với trị giá 8,12 tỷ USD, tăng 98,1% so với cùng kỳ năm 2018.

 Vốn góp, mua cổ phần chiếm gần 44% tổng vốn FDI đăng ký trong 6 tháng. Có thể kể đến phi vụ góp vốn đột biến của nhà đầu tư Hong Kong tại dự án men ủ bia của Công ty Vietnam Beverage với 3,85 tỷ USD.

Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 13,15 tỷ USD bằng 71,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vực bất động sản với 1,32 tỷ USD , chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký; Tiếp đến lĩnh vực bán buôn bán lẻ đứng thứ ba với 1,05 tỷ USD chiếm 5,7 % tổng vốn đầu tư đăng ký....

Theo địa bàn đầu tư, có 55 tỉnh thành phố có dấu giày của các nhà đầu tư ngoại trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký hơn 4,87 tỷ USD, chiếm 26,4% tổng vốn đầu tư. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 3,09 tỷ USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 1,37 tỷ USD chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư...

Tính chung trong 06 tháng đầu năm 2019, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 15,68 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 12,73 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,7 tỷ USD. Xuất siêu của khu vực đầu tư nước ngoài không bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Do đó, cả nước nhập siêu 33,5 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2019.