Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế


Nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hướng đến người nộp thuế (NNT), thời gian qua, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của NNT.

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho  NNT.
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho NNT.

 Điểm nhấn trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuế

Nhằm quyết liệt thực hiện Quy trình kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuế ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-TCT ngày 11/11/2015 và Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 14/ 9/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Quyết định số 415/QĐ-TCT ngày 20/03/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành chương trình hành động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các phòng chức năng thuộc Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế thực hiện nghiêm túc về công tác cải cách TTHC tại đơn vị.

Nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hướng đến người nộp thuế (NNT), Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách TTHC thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của NNT.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho NNT trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã niêm yết công khai TTHC tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế các cấp. Đồng thời, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế còn đăng tải đầy đủ bộ TTHC về thuế lên Trang thông tin điện tử của Ngành để giúp NNT thuận tiện trong việc tìm hiểu về các TTHC.

Tất cả các Chi cục Thuế đều thực hiện nghiêm túc việc niêm yết TTHT theo đúng quy định về nội dung và hình thức, đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ, giải quyết TTHC. Nhờ đó, công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC được thực hiện theo đúng quy trình, hầu hết hồ sơ của NNT đều được giải quyết sớm hơn so với thời hạn quy định.

Song song với đó, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã công khai địa chỉ tiếp nhận, số điện thoại, đường dây nóng để NNT thực hiện phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế.

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC cũng được Cục Thuế Thừa Thiên - Huế triển khai kịp thời và hiệu quả. Cục Thuế đã phối hợp định kỳ với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn xây dựng các chuyên mục về TTHC thuế, đặc biệt là những quy định mới được ban hành, sửa đổi.

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã thực hiện được 24 chuyên đề phóng sự, các chuyên đề được thực hiện theo cách thức mới, tập trung vào những vấn đề thời sự nóng hổi được nhiều người quan tâm, từ đó nâng cao chất lượng tuyên truyền chính sách thuế, thu hút nhiều người quan tâm, theo dõi.

Tiếp tục hướng dẫn kịp thời các chính sách pháp luật mới về thuế

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC thuế, thời gian tới, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của doanh nghiệp và người nộp thuế theo đúng quy định.

Cùng với đó, hướng dẫn kịp thời các văn bản, chính sách pháp luật mới, tiếp tục công bố công khai các thủ tục hành chính để doanh nghiệp, NNT thực hiện; Đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công về thuế như khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử phấn đấu đạt chỉ tiêu của Tổng cục Thuế giao.

Ngoài ra, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh bổ sung, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn, phiền hà đối với người nộp thuế; Tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền những phản ảnh, kiến nghị của người nộp thuế.

Đặc biệt là chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, ưu tiên đào tạo cán bộ làm việc tại các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế.