Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh cải cách hành chính trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh cải cách hành chính trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Theo đó, Cục Thuế thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính (TTHC) bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế, phù hợp với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Tiếp tục triển khai tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế

Tiếp tục triển khai tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế

Từ ngày 21/2 đến 29/4, ngành Thuế tỉnh Khánh Hòa tổ chức “Tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế (NNT)” và làm việc kể cả ngày thứ Bảy nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, hỗ trợ NNT, hạn chế thấp nhất việc nộp chậm quyết toán thuế năm 2021.