Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa triển khai các giải pháp thu ngân sách năm 2022

PV.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa triển khai các giải pháp thu ngân sách năm 2022. Ảnh: Phòng TT
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa triển khai các giải pháp thu ngân sách năm 2022. Ảnh: Phòng TT

Ngày 15/2/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 1228 về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong công tác thu NSNN, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành chức năng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Qua đó, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện các nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa theo dõi sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và phối hợp kịp thời với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đôn đốc thu các khoản liên quan đến các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư công đã được phê duyệt nhằm huy động kịp thời nguồn thu vào NSNN.

Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác đăng ký thuế, quản lý nợ thuế, quản lý dự án đầu tư; căn cứ nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp nhận thông tin về đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Trong đó, tập trung thông tin về tình hình cấp phép các dự án khai thác khoáng sản phục vụ các dự án đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 và các công trình trọng điểm phát sinh trên địa bàn tỉnh… Rà soát và quản lý chặt chẽ các nguồn thu, làm tốt công tác thu thập thông tin, đánh giá, phân tích, dự báo, dự toán, điều hành thu trên địa bàn toàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế của người nộp thuế tại cơ quan thuế. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch và giải pháp xử lý nợ thuế, tập trung xử lý đối với các khoản nợ thuế lớn, kéo dài. Tăng cường phối hợp đôn đốc thu nợ thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế... Trên cơ sở đó, tham mưu chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành theo dõi, quản lý thuế, chống thất thu thuế theo quy định.

Mặt khác, tích cực trao đổi, rà soát thông tin với Kho bạc Nhà nước về các khoản thu nộp NSNN của người nộp thuế; phối hợp khấu trừ thuế giá trị gia tăng của các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh, thu hồi tiền nợ thuế của người nộp thuế khi chủ đầu tư sử dụng vốn thanh toán cho người nộp thuế qua kho bạc... Các chi cục thuế tập trung tham mưu tập trung phối hợp quản lý thu, chống thất thu các dự án khai thác khoáng sản phục vụ cho dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua địa phương; chống thất thu chuyển nhượng bất động sản...

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, các chính sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và các khoản thu khác trong năm 2022.

Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin để quản lý chặt chẽ nguồn thu NSNN từ thuế, mở rộng cơ sở thuế nội địa; ứng dụng công nghệ thông tin vào phối hợp quản lý nhằm thích ứng với điều kiện bình thường mới, áp dụng các giải pháp cải cách hành chính toàn diện, hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính nhà nước về thu ngân sách…