Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa triển khai tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế

PV. (t/h)

Từ ngày 21/2 đến 29/4/2023, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tổ chức “Tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế (NNT)” và làm việc kể cả ngày thứ Bảy nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, hỗ trợ NNT, hạn chế thấp nhất việc nộp chậm quyết toán thuế năm 2022.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa triển khai tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế năm 2023. Ảnh: Phòng TT
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa triển khai tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế năm 2023. Ảnh: Phòng TT

Theo kế hoạch đề ra, giai đoạn 1 từ ngày 21/02/2023 đến hết ngày 31/03/2023, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung hỗ trợ quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, doanh nghiệp và các thủ tục hành chính, chính sách thuế có liên quan.

Giai đoạn 2 từ ngày 01/04/2023 đến hết ngày 29/04/2023, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tập trung về quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế. 

Trong tháng cao điểm, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai một số nội dung như: Tổ chức Hội nghị tập huấn, cập nhật nội dung bổ sung, sửa đổi về chính sách thuế; Kết hợp đối thoại và hướng dẫn công tác quyết toán thuế năm 2022 tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế (dự kiến tổ chức chậm nhất là vào tuần đầu tháng 03/2023).

Bên cạnh đó, tổ chức tăng cường bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa để hỗ trợ và hướng dẫn người nộp thuế thường xuyên bằng nhiều hình thức như: trực tiếp tại cơ quan thuế các cấp, qua điện thoại, qua các mạng thông tin điện tử, website của Cục Thuế và mục Hỏi đáp trên Hệ thống Thuế điện tử của Tổng cục Thuế. 

Trong tháng cao điểm, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tổ chức làm việc thêm các ngày thứ 7 (có các Phòng/Đội chức năng tham gia) để tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp trả lời giải đáp vướng mắc của người nộp thuế khi có yêu cầu.

Từ ngày 15/3/2023 đến 31/3/2023, các Phòng Thanh tra Kiểm tra thuộc Cục Thuế, các Chi cục Thuế sẽ công chức ít nhất 01 lần liên hệ (bằng thư điện tử, điện thoại hoặc trực tiếp…) với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức để đôn đốc, hỗ trợ việc lập và nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2022. 

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa khẳng định, thông qua Tháng cao điểm, đơn vị sẽ thực hiện thông tin, tuyên truyền nhiều hơn về chính sách, pháp luật thuế, thông báo và hướng dẫn sử dụng các tiện ích, dịch vụ công trực tuyến mà ngành Thuế đang cung cấp cho NNT qua các báo, đài, qua thư điện tử, website của Cục Thuế… Đồng thời, bố trí công chức trả lời những ý kiến, kiến nghị do người nộp thuế phản ánh ngay sau khi tiếp nhận.