Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống

Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống

Ngày 10/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2442/BTNMT-TTTT gửi các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 (22/5).
Bảo đảm nguồn lực tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học

Bảo đảm nguồn lực tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học

Nhiều giải pháp nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học đã được đề ra tại Quyết định số 149/QĐ-TTg do Thủ tưởng chính phủ ban hành ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giải pháp bảo đảm nguồn lực tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học cũng được nêu rõ.
Trung Quốc ban hành Hướng dẫn phát triển xanh năm 2022

Trung Quốc ban hành Hướng dẫn phát triển xanh năm 2022

Ngày 06/01/2022, Bộ Môi trường và Sinh thái Trung Quốc (MEE) đã phối hợp với Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) công bố “Hướng dẫn bảo vệ môi trường sinh thái cho các dự án xây dựng và hợp tác đầu tư nước ngoài” năm 2022. Hướng dẫn được đưa ra sau tuyên bố của Trung Quốc vào tháng 9/2021, không xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới ở nước ngoài và nhấn mạnh về việc hỗ trợ phát triển xanh ở các nước đang phát triển nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
Giải pháp chiến lược đảm bảo đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Giải pháp chiến lược đảm bảo đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đa dạng sinh học là giải pháp lâu dài, bền vững nhằm bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược nêu rõ các giải pháp nhằm đảm bảo đa dạng sinh học – nguồn vốn tự nhiên quan trọng để phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021

Ngày Môi trường thế giới (05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021: “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021: “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”

“Chúng ta là một phần của giải pháp "Vì thiên nhiên” là chủ đề của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 với thông điệp kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu như khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân.
Nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 2/2/2021 với chủ đề "Không thể tách rời - Đất ngập nước, Ban Thư ký Công ước Ramsar đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, ngày 18/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 235/BTNMT-TCMT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các ban, ngành và đoàn thể; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021.
Đồng Tháp bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học 3 vùng đất ngập nước

Đồng Tháp bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học 3 vùng đất ngập nước

Tỉnh Đồng Tháp có ba khu bảo tồn, rừng thuộc hệ sinh thái ngập nước được bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học gồm: Vườn Quốc gia Tràm Chim (diện tích 7.313,03 ha), khu di tích Gò Tháp (279,6 ha) và khu di tích Xẻo Quít (63,61 ha). Ngoài ra, còn có Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng với diện tích 1.657 ha.