Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng thành công bảo hiểm xã hội số

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng thành công bảo hiểm xã hội số

Trong những năm qua, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của Ngành theo định hướng của Chính phủ hướng tới Chính phủ số. Đáng chú ý, hệ thống công nghệ thông tin của Ngành đã mang lại nhiều tiện ích, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tới đây, BHXH tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hình thành hệ sinh thái BHXH 4.0, hướng tới phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân.
Doanh nghiệp “chấm điểm” cải cách, tạo thuận lợi thủ tục hải quan

Doanh nghiệp “chấm điểm” cải cách, tạo thuận lợi thủ tục hải quan

Triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện thủ tục hải quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính… là các giải pháp thiết thực được ngành Hải quan đẩy mạnh triển khai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, những giải pháp này được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.
Lập “kịch bản” thích ứng với dịch bệnh để hoàn thành các chỉ tiêu trong chặng “nước rút”

Lập “kịch bản” thích ứng với dịch bệnh để hoàn thành các chỉ tiêu trong chặng “nước rút”

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, mặc dù số người tham gia BHXH trong những tháng cuối năm 2021 có xu hướng tăng trở lại so với các tháng đầu năm, nhưng so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra vẫn ở mức thấp. Chính vì vậy, trong những ngày còn lại của năm 2021, toàn ngành BHXH Việt Nam lập kịch bản thích ứng linh hoạt với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 để nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
Giải pháp góp phần hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Giải pháp góp phần hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sử dụng lao động, nhiều người lao động phải bỏ nơi làm việc về quê sinh sống, không có thu nhập, không có công việc. Những người lao động còn có công việc thì phải chịu chi phí tăng cao, thu nhập sụt giảm...