Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng  dịch vụ tài chính cá nhân tại ngân hàng thương mại

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân tại ngân hàng thương mại

Đối với các ngân hàng thương mại, để đạt được mục tiêu phát triển dịch vụ tài chính cá nhân, vấn đề nghiên cứu khách hàng, xác định và đo lường sự ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân đối với phân khúc khách hàng có ý nghĩa thực tiễn. Bài viết này tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến hành vi sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân, từ đó, đề xuất mô hình kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân tại ngân hàng thương mại, giúp các ngân hàng thương mại hoạch định chiến lược phù hợp nhằm thu hút khách hàng.
Đổi mới dịch vụ ngân hàng trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Đổi mới dịch vụ ngân hàng trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Sự phát triển của công nghệ số hóa trong ngành Tài chính - Ngân hàng đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ tới hành vi của người tiêu dùng khi tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ tài chính, từ đó, đã tác động mạnh tới các dịch vụ và cách thức cung cấp, quản lý, phát triển các dịch vụ của các định chế tài chính trên thị trường. Trong những năm gần đây, hệ thống tài chính nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm dịch vụ cung ứng. Đây vừa là xu thếtất yếu, song cũng hàm chứa những thách thức không nhỏ. Bài viết đánh giátổng quan vềsự đổi mới trong việc thiết kế, phát triển và cung ứng dịch vụ ngân hàng trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, thách thức đối với các ngân hàng và giải pháp.
M&A sẽ bùng nổ trong năm 2022?

M&A sẽ bùng nổ trong năm 2022?

Ông Warrick Cleine - Chủ tịch KPMG Việt Nam và Campuchia cho rằng, M&A trong các lĩnh vực như Fintech, dịch vụ tài chính, logistics… sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư.
Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tài chính khu vực nông thôn

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tài chính khu vực nông thôn

Theo PGS.,TS. Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Khoa Tài chính (Học viện Ngân hàng), khu vực nông thôn - khu vực đầy tiềm năng ở một đất nước nông nghiệp như Việt Nam cho phát triển dịch vụ Fintech nhưng lại đang bị bỏ ngỏ, trong khi các sản phẩm dịch vụ tài chính được cung cấp khá đa dạng ở khu vực thành thị.