Giải pháp phát triển tài chính vi mô ở Việt Nam

Giải pháp phát triển tài chính vi mô ở Việt Nam

Các tổ chức tài chính vi mô được hình thành với mục tiêu trợ giúp cho các đối tượng khó khăn trong xã hội được tiếp cận dịch vụ tài chính, dịch vụ đào tạo, dịch vụ việc làm… với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tăng chất lượng cuộc sống của người dân. Tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. Thực trạng này đòi hỏi cần phải có những giải pháp thiết thực hơn nữa từ cả phía cơ quan quản lý nhà nước và từ chính các tổ chức tài chính vi mô.
Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng  dịch vụ tài chính cá nhân tại ngân hàng thương mại

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân tại ngân hàng thương mại

Đối với các ngân hàng thương mại, để đạt được mục tiêu phát triển dịch vụ tài chính cá nhân, vấn đề nghiên cứu khách hàng, xác định và đo lường sự ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân đối với phân khúc khách hàng có ý nghĩa thực tiễn. Bài viết này tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến hành vi sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân, từ đó, đề xuất mô hình kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân tại ngân hàng thương mại, giúp các ngân hàng thương mại hoạch định chiến lược phù hợp nhằm thu hút khách hàng.
Đổi mới dịch vụ ngân hàng trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Đổi mới dịch vụ ngân hàng trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Sự phát triển của công nghệ số hóa trong ngành Tài chính - Ngân hàng đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ tới hành vi của người tiêu dùng khi tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ tài chính, từ đó, đã tác động mạnh tới các dịch vụ và cách thức cung cấp, quản lý, phát triển các dịch vụ của các định chế tài chính trên thị trường. Trong những năm gần đây, hệ thống tài chính nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm dịch vụ cung ứng. Đây vừa là xu thếtất yếu, song cũng hàm chứa những thách thức không nhỏ. Bài viết đánh giátổng quan vềsự đổi mới trong việc thiết kế, phát triển và cung ứng dịch vụ ngân hàng trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, thách thức đối với các ngân hàng và giải pháp.