Định giá đất: Không đẩy việc khó xuống địa phương

Định giá đất: Không đẩy việc khó xuống địa phương

"Phương pháp, trình tự, nội dung xác định giá đất của các phương pháp phải khả thi, sát thực tế, phù hợp với năng lực thực hiện, khoa học, khách quan, minh bạch, bảo đảm lợi ích công bằng giữa người dân, doanh nghiệp, Nhà nước. Không đẩy việc khó xuống cho địa phương" - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
Giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất

Giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất

Sáng nay (30/10), hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất. Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì, cùng đại diện các bộ ngành chức năng, chuyên gia tham dự. Ở điểm cầu Bình Thuận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, đại diện lãnh đạo sở ngành liên quan tham gia. Hội nghị kết nối trực tuyến đến các điểm cầu các huyện trong tỉnh.
Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền, không gây khó khăn, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Quản lý nhà nước đối với giá đất thị trường ở Việt Nam

Quản lý nhà nước đối với giá đất thị trường ở Việt Nam

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một đạo luật có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và nhận được sự quan tâm rộng rãi của nhiều thành phần trong xã hội. Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là vấn đề xác định giá đất phù hợp với giá thị trường. Bài viết này phân tích thực trạng quản lý nhà nước hiện nay đối với giá đất thị trường và đề xuất những giải pháp cụ thể hoàn thiện nội dung về giá đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giá đất thị trường.
Lấy ý kiến các quy định về tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lấy ý kiến các quy định về tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 28/2/2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị.
Đảm bảo tính khách quan trong định giá đất

Đảm bảo tính khách quan trong định giá đất

Lợi ích nhóm trong định giá đất, tham nhũng, tiêu cực từ đất đai là những nguyên nhân cản trở và kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng, thậm chí phát sinh khiếu nại, tố cáo.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.