Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp lớn ở Thanh Hóa

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp lớn ở Thanh Hóa

Nâng cao chất lượng thông tin kế toán là vấn đề được nhiều nhà quản trị quan tâm, nghiên cứu nhằm tìm ra các giải pháp nhằm ngăn ngừa tối đa rủi ro sai sót thông tin kế toán. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, để có được những thông tin kế toán chất lượng, đáp ứng yêu cầu của nhà quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý, cần thiết phải có sự kiểm soát về hệ thống thông tin kế toán. Nhiều nhà khoa học đã chứng minh thực nghiệm sự tác động của kiểm soát nội bộ tới chất lượng của hệ thống thông tin kế toán. Bài viết đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này.
Tổng thu ngân sách do Cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý chiếm 16,8% tổng số thu của ngành Thuế

Tổng thu ngân sách do Cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý chiếm 16,8% tổng số thu của ngành Thuế

Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) trực tiếp quản lý thuế ước đạt 245.000 tỷ đồng, bằng 108% nhiệm vụ thu Tổng cục Thuế giao, chiếm 16,8% tổng số thu của ngành Thuế. Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ là động lực quan trọng để Cục Thuế doanh nghiệp lớn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Châu Âu muốn doanh nghiệp lớn tăng cường trách nhiệm giải trình

Châu Âu muốn doanh nghiệp lớn tăng cường trách nhiệm giải trình

Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU) vừa đề xuất một dự thảo Chỉ thị mới (dự luật), yêu cầu các công ty lớn nhất hoạt động trong khối kiểm tra chuỗi cung ứng của họ để tìm các vấn đề môi trường, đồng thời ngăn ngừa, giảm thiểu hoặc chấm dứt tác động tiêu cực mà hoạt động của họ gây ra đối với môi trường.
Cần có bộ phận chuyên trách, đủ thẩm quyền, năng lực quản lý thuế với doanh nghiệp lớn

Cần có bộ phận chuyên trách, đủ thẩm quyền, năng lực quản lý thuế với doanh nghiệp lớn

Theo TS. Nguyễn Đình Cung, để quản lý thuế hiệu quả đối với doanh nghiệp lớn, ngành Thuế cần có bộ phận chuyên trách, đủ thẩm quyền và năng lực quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn. Do đó, việc nâng cao vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thành Cục Quản lý doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế là cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, phù hợp thông lệ quốc tế.
Tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tuân thủ chính sách, pháp luật thuế

Tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tuân thủ chính sách, pháp luật thuế

Tại Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 11/3/2020 kết luận Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng “Đề án tổ chức lại Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thành Cục Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục thuế”. Hoạt động này không chỉ góp phần giúp ngành Thuế thực hiện tốt nhiệm vụ, mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lớn trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật thuế. 
Tận dụng tốt hơn cơ hội từ CPTPP: Hãy quan tâm đến doanh nghiệp lớn

Tận dụng tốt hơn cơ hội từ CPTPP: Hãy quan tâm đến doanh nghiệp lớn

Những kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chưa được như kỳ vọng. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Lê Xuân Bá cho rằng, “lâu nay chúng ta say mê với doanh nghiệp nhỏ” trong khi lẽ ra “cần quan tâm tới doanh nghiệp tầm trung và lớn” bởi nếu doanh nghiệp không đủ lực thì không thể tận dụng tốt cơ hội CPTPP.