Cần thiết đổi mới cơ cấu bộ máy quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn

PV.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, việc đổi mới cơ cấu bộ máy tổ chức của Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn là điều hết sức cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nhật Minh.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nhật Minh.

Ngày 23/11/2020, Dự án hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế (Tổng cục Thuế) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới đã tổ chức hội thảo “Quản lý thuế doanh nghiệp lớn tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”.

Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Lãnh đạo Tổng cục Thuế, đại diện thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế; đại diện một số doanh nghiệp lớn thuộc 3 khối: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII về đổi mới sắp xếp bộ máy chính trị hoạt động tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, Bộ Tài chính đã rà soát và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế.

Trên cơ sở quyết định trên, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố triển khai hợp nhất chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau khi thành lập các chi cục thuế khu vực, các đơn vị này đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Thứ trưởng, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn của Tổng cục Thuế ra đời từ năm 2010. Sau 10 năm đi vào hoạt động, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đã giúp cho Tổng cục Thuế quản lý tốt việc quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, do phạm vi quản lý ngày càng mở rộng, số thu của các doanh nghiệp lớn ngày càng lớn. Do đó, việc đổi mới cơ cấu bộ máy tổ chức của Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn là điều hết sức cần thiết.

Theo quy định pháp luật, ngân sách nhà nước là thống nhất bao gồm ngân sách trung ương và Ngân sách địa phương. Mọi nguồn thu từ thuế, phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước đều được phản ánh trong ngân sách, trên cơ sở đó có sự phân chia theo tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Theo đó, mọi nguồn thu do Tổng cục Thuế quản lý hay các cục thuế, chi cục thuế quản lý đều phải tập trung vào ngân sách nhà nước. Việc phân công, phân cấp trong quản lý giữa Tổng cục Thuế và các cục thuế là một trong những nội dung của công tác quản lý thuế để  quản lý thu phù hợp.

Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan chức năng cũng như chuyên gia quốc tế và đại diện doanh nghiệp đều cùng quan điểm về vai trò của doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế cũng như đề xuất các cơ chế quản lý phù hợp hơn đối với doanh nghiệp lớn trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.