Chính sách phát triển KT-XH gắn với phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Chính sách phát triển KT-XH gắn với phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là yếu tố then chốt để mang lại hiệu quả bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đã có những chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số chủ động vươn lên xây dựng đời sống mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, cần được khắc phục bằng các giải pháp thiết thực, đột phá.
Tiến độ giải ngân phải gắn liền với chất lượng

Tiến độ giải ngân phải gắn liền với chất lượng

Khẳng định tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi rất chậm, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các văn bản hướng dẫn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân với tinh thần tiến độ phải gắn liền với chất lượng, có kết quả nhưng phải có hiệu quả, tránh dàn trải.
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tích hợp, phát huy hiệu quả các chính sách

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tích hợp, phát huy hiệu quả các chính sách

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo hướng tích hợp các chương trình, chính sách. Chương trình được kỳ vọng nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS&MN so với bình quân chung của cả nước.
Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La

Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ở tỉnh Sơn La

Trên cơ sở nghiên cứu phân tích thực trạng thực hiện chính sách hỗ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La, bài viết đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La.