Đã chi 4.893,2 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương cho phòng chống dịch, hỗ trợ người dân

Đã chi 4.893,2 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương cho phòng chống dịch, hỗ trợ người dân

Theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng 4.893,2 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là bổ sung kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Quốc phòng và hỗ trợ các địa phương kinh phí phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.