Đã chi 4.893,2 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương cho phòng chống dịch, hỗ trợ người dân

Trần Huyền

Theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng 4.893,2 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là bổ sung kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Quốc phòng và hỗ trợ các địa phương kinh phí phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 10/2022 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 10 tháng ước đạt 1.219,2 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán, tăng 6% so cùng kỳ năm 2021, trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 297,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt gần 78,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 841,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 10 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước.

Cũng theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng (bao gồm dự phòng năm 2021 chuyển sang) là 4.893,2 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là bổ sung kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Quốc phòng và hỗ trợ cho các địa phương kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; tạm cấp bổ sung 4.149 tỷ đồng cho 22 địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 30,37 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã giao 580,05 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) tăng thêm khoảng 61,18 nghìn tỷ đồng so kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn được giao là 600,24 nghìn tỷ đồng, đạt 103,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không kể số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm, thì đạt 92,93%). Tính đến ngày 25/10/2022, vẫn còn 40,98 nghìn tỷ đồng (7,07%) kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết.

Bộ Tài chính cho biết, giải ngân 10 tháng tuy giá trị có tăng so cùng kỳ năm trước nhưng tiến độ vẫn chậm so yêu cầu; tỷ lệ giải ngân mới đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó giải ngân vốn ngoài nước chỉ đạt 20,14% kế hoạch. Có 11 bộ và 25 địa phương tỷ lệ giải ngân đạt trên 55% kế hoạch, trong khi vẫn còn 19 bộ, cơ quan trung ương và 03 địa phương tỷ lệ giải ngân vốn đạt dưới 30% kế hoạch vốn được giao.

Đến nay, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 27/10/2022, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 139,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,42 năm, lãi suất bình quân 2,83%/năm