Cục Thuế Bến Tre phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023

Thanh Sơn

Trong những tháng còn lại của năm 2023, Cục Thuế Bến Tre tập trung triển khai nhiều giải pháp tăng thu, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.
Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Số liệu của Cục Thuế Bến Tre cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh được 2.836.081 triệu đồng, đạt 52,64% dự toán Trung ương, đạt 51,03% dự toán địa phương và bằng 100,66% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có 11/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với tiến độ dự toán và 7/18 khoản thu, sắc thuế đạt thấp so với tiến độ dự toán. So với dự toán địa phương giao, có 10/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với tiến độ dự toán và 8/18 khoản thu, sắc thuế đạt thấp so với tiến độ dự toán.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Bến Tre cho biết, trong những tháng còn lại của năm 2023, các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các giải pháp tăng thu, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo đó, Cục Thuế Bến Tre tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 để tổ chức triển khai quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Phối hợp hiệu quả với các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 đạt từ 6.000 tỷ đồng trở lên.

Cục Thuế  Bến Tre tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Tập trung đẩy mạnh khai thác tăng thu từ các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng (kinh doanh số, thương mại điện tử, hoạt động chuyển nhượng bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản, năng lượng tái tạo, dịch vụ, công nghiệp...).

Bên cạnh đó, tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu theo chức năng quản lý thuế, trong đó: tăng cường  hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước; tăng cường thu hồi nợ đọng và giảm nợ thuế; đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế kịp thời cho người nộp thuế; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế và quản lý hóa đơn...