VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: DỰ TOÁN

Tháng 9, số thu do cơ quan thuế quản lý bằng 55,8% so với cùng kỳ năm 2020

Tháng 9, số thu do cơ quan thuế quản lý bằng 55,8% so với cùng kỳ năm 2020

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong tháng 9/2021 số thu do cơ quan thuế quản lý đạt 52.000 tỷ đồng, bằng 4,7% so với dự toán, bằng 55,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Thuế Trà Vinh thu đạt 75,2% dự toán UBND tỉnh giao

Cục Thuế Trà Vinh thu đạt 75,2% dự toán UBND tỉnh giao

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh số thu nội địa 8 tháng đầu năm đạt 3.758.325 triệu đồng, đạt 75,2% dự toán UBND tỉnh Trà Vinh, tăng 8,2% so với cùng kỳ; tuy nhiên số thu tháng 8 bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Huyện Krông Pắc thu ngân sách đạt gần 81% dự toán năm 2021

Huyện Krông Pắc thu ngân sách đạt gần 81% dự toán năm 2021

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 trên toàn huyện được hơn 97 tỷ đồng, đạt gần 81% dự toán năm 2021, bằng 124,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu ngân sách 8 tháng do cơ quan thuế quản lý vượt 12,2% so với cùng kỳ năm 2020

Thu ngân sách 8 tháng do cơ quan thuế quản lý vượt 12,2% so với cùng kỳ năm 2020

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 8 tháng năm 2021 do cơ quan thuế quản lý đạt 842.056 tỷ đồng, bằng 75,5% so với dự toán pháp lệnh, vượt 12,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Thuế Phú Yên thu ngân sách lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 5.030 tỉ đồng

Cục Thuế Phú Yên thu ngân sách lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 5.030 tỉ đồng

Theo Cục Thuế Phú Yên, lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 5.030 tỷ đồng, đạt 95% dự toán Trung ương giao, đạt 58% dự toán tỉnh giao, bằng 175% cùng kỳ năm 2020.

[Infographics] Thu nội địa do ngành Thuế quản lý trong 7 tháng đầu năm

[Infographics] Thu nội địa do ngành Thuế quản lý trong 7 tháng đầu năm

Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, nhất là từ tháng 4 đến nay, song số thu nội địa ngành Thuế thực hiện 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt khoảng 741 tỷ đồng, bằng 67,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng hợp một số chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 7/2021

Tổng hợp một số chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 7/2021

Quy định mới về sửa đổi, bổ sung quy định về hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước; Lập dự toán, quản lý kinh phí chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; Cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm... là những chính sách mới về lĩnh vực tài chính có hiệu lực từ tháng 07/2021.

[Infographics] Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 194.900 tỷ đồng

[Infographics] Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 194.900 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tổng số thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của ngành Hải quan ước đạt 194.900 tỷ đồng, bằng 61,87% dự toán được giao, bằng 54,91% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 45.311 tỷ đồng, tương đương tăng 30,29% so với cùng kỳ năm 2020.

[Infographics] Chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 đạt 694,4 nghìn tỷ đồng

[Infographics] Chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 đạt 694,4 nghìn tỷ đồng

Theo thông báo của Bộ Tài chính, chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm ước đạt 694,4 nghìn tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán.

[Infographics] Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 781 nghìn tỷ đồng

[Infographics] Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 781 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về công tác thu ngân sách, trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt 781 nghìn tỷ đồng, bằng 58,2% so với dự toán và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Thuế Bắc Giang: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020

Cục Thuế Bắc Giang: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020

Theo báo cáo của Cục Thuế Bắc Giang, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 6.470 tỷ đồng, bằng 85% dự toán, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Thuế TP. Cần Thơ thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng 8,6% so cùng kỳ

Cục Thuế TP. Cần Thơ thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng 8,6% so cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Cần Thơ đã chủ động nắm sát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để chủ động có các biện pháp quản lý thu hiệu quả các nguồn thu gắn với nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu tiềm năng. Thường xuyên theo dõi đôn đốc kiểm tra nhằm quản lý thu đúng thu đủ và kịp thời các khoản thu, phí vào ngân sách nhà nước đạt hiểu quả cao nhất...

Cục Thuế Ninh Bình: 11 khoản thu đạt từ 50% trở lên so với dự toán trong nửa đầu năm

Cục Thuế Ninh Bình: 11 khoản thu đạt từ 50% trở lên so với dự toán trong nửa đầu năm

6 tháng đầu năm, ước tính tổng thu nội địa do Cục Thuế Ninh Bình quản lý đạt khoảng 7.059 tỷ đồng, bằng 58,9% dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Đề xuất kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Đề xuất kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hướng dẫn lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 1322

Hướng dẫn lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 1322

Ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Chương trình 1322) giai đoạn 2021-2030 quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đảm bảo dự toán được giao

Tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đảm bảo dự toán được giao

Báo cáo tại Hội nghị giao ban trực truyến về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và triển khai công tác tháng 6 của Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, tính đến hết tháng 5/2021, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đảm bảo dự toán được giao.

[Infographics] Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 543 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2021

[Infographics] Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 543 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2021

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2021, ước đạt 543,4 nghìn tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán, tăng 7,3% so cùng kỳ năm 2020 .

[Infographics] 4 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 120.378 tỷ đồng

[Infographics] 4 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 120.378 tỷ đồng

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 28/04/2021, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 120.378 tỷ đồng đạt 38,2% dự toán, đạt 36,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 21,32% so với cùng kỳ năm 2020.

53/63 cục Thuế địa phương có số thu 4 tháng đạt trên 35% dự toán

53/63 cục Thuế địa phương có số thu 4 tháng đạt trên 35% dự toán

Đây là số liệu được Tổng cục Thuế công bố tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế tháng 4/2021 và đưa ra những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách tháng 5 và những tháng tiếp theo. Hội nghị tổ chức sáng ngày 7/5 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chủ trì.

4 tháng, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 105,9% so với cùng kỳ năm 2020

4 tháng, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 105,9% so với cùng kỳ năm 2020

Số liệu của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến hết 4 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 468.088 tỷ đồng, bằng 41,9% so với dự toán, bằng 105,9% so với cùng kỳ năm 2020.