Cục Thuế tỉnh Bình Thuận thu ngân sách 10.472 tỷ đồng, đạt 125,87% dự toán năm

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận thu ngân sách 10.472 tỷ đồng, đạt 125,87% dự toán năm

Theo Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, đến đầu tháng 10/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 10.472 tỷ đồng, đạt 125,87% dự toán năm và tăng 16,01% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nguồn thu trên địa bàn khiến nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm trở nên khó khăn.
Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt 35% dự toán

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt 35% dự toán

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 15/5/2020, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 5 tháng đầu năm ước ước tính đạt 529,6 nghìn tỷ đồng, bằng 35% dự toán năm; chi ngân sách đạt 537,4 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán năm. Ngân sách 5 tháng đầu năm đang bội chi 7,8 nghìn tỷ đồng.