Cục Thuế tỉnh Bình Thuận thu ngân sách 10.472 tỷ đồng, đạt 125,87% dự toán năm

Thanh Sơn

Theo Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, đến đầu tháng 10/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 10.472 tỷ đồng, đạt 125,87% dự toán năm và tăng 16,01% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nguồn thu trên địa bàn khiến nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm trở nên khó khăn.

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ tích cực doanh nghiệp. Ảnh minh họa
Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ tích cực doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Theo đánh giá của ngành Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 10 tháng năm 2021 đạt kết quả tương đối tốt; toàn tỉnh đã thu 10.472 tỷ đồng, đạt 125,87% dự toán năm và tăng 16,01% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa (trừ dầu) 7.636,7 tỷ đồng, đạt 126,86% dự toán năm, tăng 9,0%. Trong tổng thu ngân sách gồm có các loại thu như sau: Thu thuế, phí và thu khác 6.342,97 tỷ đồng, đạt 123,65% dự toán năm, tăng 17,33%; thu tiền nhà, đất 1.293,78 tỷ đồng, đạt 145,37% dự toán năm, giảm 19,14% (trong đó thu tiền sử dụng đất 1.123,32 tỷ đồng, đạt 160,47% dự toán năm, tăng 31,38% so với cùng kỳ năm 2020); thu dầu thô 1.191,77 tỷ đồng, đạt 148,97% dự toán năm và tăng 121,50%.

Để đạt được kết quả trên Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ tích cực doanh nghiệp, người nộp thuế. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác thu nợ bằng cách ban hành thông báo số nợ, đôn đốc qua điện thoại, văn bản tới các doanh nghiệp nợ thuế, phân công cán bộ làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân nợ thuế.

Thống kê cũng cho thấy, tổng chi ngân sách của Bình Thuận trong 10 tháng năm 2021, đạt 11.488,98 tỷ đồng (chi ngân sách nhà nước 8.193,84 tỷ đồng). Trong đó chi đầu tư phát triển 3.495,39 tỷ đồng, chi thường xuyên 4.697,94 tỷ đồng.

Để đảm bảo nguồn thu những tháng cuối năm, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tăng cường kiểm tra hồ sơ thuế, kịp thời phát hiện doanh nghiệp khai sai, khai thiếu để truy thu, xử lý theo quy định. Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cũng sẽ bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh để thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu và điều hành sát với thực tế, bảo đảm thực hiện “nhiệm vụ kép” phòng, chống dịch COVID-19 và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021.