Tăng cường chống buôn lậu thuốc lá điếu, đường cát

Tăng cường chống buôn lậu thuốc lá điếu, đường cát

Để chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu thuốc lá ngoại nhập lậu và đường cát có hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, Cục Hải quan Bình Dương đã tăng cường quán triệt, thực hiện nhiều giải pháp...