Cần quy định cụ thể về giá dịch vụ y tế trong dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

Cần quy định cụ thể về giá dịch vụ y tế trong dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 6/4/2023, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Giá (sửa đổi), Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đã thẳng thắn nêu ý kiến đóng góp về việc cần quy định cụ thể giá dịch vụ y tế trong dự thảo Luật.
Xây dựng giá dịch vụ y tế trong cơ chế tự chủ bệnh viện

Xây dựng giá dịch vụ y tế trong cơ chế tự chủ bệnh viện

Tự chủ bệnh viện là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đổi mới cơ chế hoạt động của bệnh viện công lập phù hợp với bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau 20 năm triển khai thực hiện chủ trương này đã có kết quả nhất định, số lượng bệnh viện công lập tự chủ chi thường xuyên đã tăng nhanh, chất lượng cung cấp dịch vụ công được cải thiện tốt hơn, giảm đáng kể chi ngân sách nhà nước...
3 kịch bản lạm phát năm 2020: Tác động mạnh bởi giá thịt lợn

3 kịch bản lạm phát năm 2020: Tác động mạnh bởi giá thịt lợn

Giá nhiên liệu, thịt lợn, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, giá điện... và cả những rủi ro thiên tai và thời tiết bất lợi là những yếu tố sẽ tác động đến chỉ số CPI năm 2020. Trong đó, mục tiêu lạm phát năm 2020 có đạt được hay không phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ giảm giá thịt lợn.
Lạm phát đối diện lực đẩy mới

Lạm phát đối diện lực đẩy mới

Giá dịch vụ y tế tăng, một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đang bị đẩy giá do dịch bệnh và lũ lụt ở một số địa phương, tỷ giá USD/VND chịu sức ép từ xu hướng phá giá tiền tệ trên thế giới. Đây là những lực đẩy mới đối với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 và cả năm.