Hơn 1.900 dịch vụ y tế tăng giá từ ngày 20/8


Từ ngày 20/8, giá dịch vụ y tế có bảo hiểm y tế (BHYT) và ngoài BHYT tăng tại tất cả các tuyến bệnh viện.

Người bệnh vào viện điều trị từ trước ngày 20/8 vẫn tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ cũ, giá mới áp dụng với người bệnh vào viện từ ngày 20/8. Nguồn: Internet.
Người bệnh vào viện điều trị từ trước ngày 20/8 vẫn tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ cũ, giá mới áp dụng với người bệnh vào viện từ ngày 20/8. Nguồn: Internet.

Ngày 5/7/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BYT và Thông tư số 14/2019/TT-BYT thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các bệnh viện, bao gồm giá khám, chữa bệnh có BHYT và ngoài phạm vi BHYT.

Theo đó, từ ngày 20/8/2019, giá dịch vụ y tế của hơn 1.900 dịch vụ y tế sẽ tăng với mức tăng tại tất cả các tuyến bệnh viện từ 2-10% như giá khám bệnh, giường bệnh, xét nghiệm...

Bộ Y tế cho biết, việc điều chỉnh giá viện phí này theo mức tăng lương cơ sở mới là 1.490.000 đồng (từ ngày 1/7/2019). Cụ thể: 

- Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: 38.700 đồng (tăng 1.700 đồng).

- Bệnh viện hạng II: 34.500 đồng (tăng 1.500 đồng).

- Bệnh viện hạng III: 30.500 đồng (tăng 1.500 đồng).

- Bệnh viện hạng IV, trạm y tế xã: 27.500 đồng (tăng 1.500 đồng).

Đồng thời, một số dịch vụ khác ngoài phạm vi chi trả của BHYT cũng được điều chỉnh tăng, như:

- Giá dịch vụ khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa; khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe; khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) là 160.000 đồng (tăng 15.000 đồng).

- Giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động là: 450.000 đồng (tăng 30.000 đồng).

Bộ Y tế cũng quy định tăng giá dịch vụ ngày giường bệnh và giá một số dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm khác… Theo đó, tại bệnh viện hạng đặc biệt, giá giường bệnh là 782.000 đồng/ngày (tăng 29.000 đồng); Đối với bệnh viện hạng I, mức giá dịch vụ ngày giường bệnh tối đa là 705.000 đồng/ngày, bệnh viện hạng II là 602.000 đồng/ngày…

Người bệnh vào viện điều trị từ trước ngày 20/8 vẫn tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ cũ, giá mới áp dụng với người bệnh vào viện từ ngày 20/8.

Riêng đối với các đối tượng là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo; người có công với cách mạng, thân nhân là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội thuộc diện được ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác mua thẻ BHYT, khi đi khám chữa bệnh được BHYT thanh toán 100% và không bị ảnh hưởng từ quy định của các Thông tư trên.

Bên cạnh đó, đối với người cận nghèo tỷ lệ đồng chi trả là 5% (tỉ lệ điều chỉnh giá tăng bình quân 4,4% đối với ngày giường, 1,1% đối với các dịch vụ khác) nên mức độ tác động không đáng kể (tăng thêm 5% của 4,4% đối với ngày giường là 0,22%, tăng thêm 5% của 1,1% đối với các dịch vụ khác là 0,05%).

Bộ Y tế cho biết, đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, Bộ Y tế sẽ quyết định mức giá dịch vụ y tế để các đơn vị thực hiện.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý thì Sở Y tế, Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá và thời điểm thực hiện.