Rà soát, đề xuất giảm phí, lệ phí để gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp

Rà soát, đề xuất giảm phí, lệ phí để gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính và phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư theo quy định.
Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng và 35 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng và 35 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Để tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm mức thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và 35 khoản thu phí, lệ phí trong năm 2023. Bộ Tài chính cũng đề xuất ban hành các chính sách theo trình tự, thủ tục rút gọn để sớm đi vào cuộc sống.
Doanh nghiệp vận tải phấn khởi khi được giảm phí

Doanh nghiệp vận tải phấn khởi khi được giảm phí

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành quy định miễn, giảm các loại phí trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Đây là tín hiệu vui để các doanh nghiệp (DN) vận tải có thêm động lực khôi phục hoạt động kinh doanh, thích ứng an toàn với dịch COVID-19.