Rà soát, đề xuất giảm phí, lệ phí để gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp

Trần Huyền

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính và phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính đã có Công văn số 4296/BTC-CST gửi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ đề nghị rà soát, đề xuất giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí năm 2023.

Theo đó, để tiếp tục hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2023, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm mức thu khoảng 35 khoản phí, lệ phí từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Khoản 3 và khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí đã quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Đồng thời, kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính và phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư theo quy định.

Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ đánh giá cả tác động của giảm mức thu phí, lệ phí đề xuất; bao gồm cả trường hợp tiếp tục giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí trong 06 tháng cuối năm 2023 với mức giảm như quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 17/4/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2614/VPCP-KTTH về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023. Trong đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ động thực hiện việc xây dựng văn bản quy định về giảm các khoản thu phí, lệ phí theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm cả việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với Thông tư của Bộ Tài chính.