Tác động tích cực của giảm thuế giá trị gia tăng

Tác động tích cực của giảm thuế giá trị gia tăng

Từ ngày 1/2/2022, hầu hết hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 10% được giảm xuống còn 8%. Theo các chuyên gia, việc này sẽ tác động tích cực đến toàn thị trường, kích thích tiêu dùng và sản xuất kinh doanh, từ đó hỗ trợ tăng trưởng, góp phần kiểm soát lạm phát…
Xử lý nghiêm trường hợp không giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định

Xử lý nghiêm trường hợp không giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định

Trước thông tin còn nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh băn khoăn trong việc xác định những mặt hàng thuộc diện được giảm thuế, việc lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hàng hóa dịch vụ được giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế, ngành Thuế đã kịp thời hướng dẫn để doanh nghiệp, người dân biết quyền lợi và thụ hưởng lợi ích của việc giảm thuế GTGT.
Giảm thuế giá trị gia tăng, kích cầu tiêu dùng

Giảm thuế giá trị gia tăng, kích cầu tiêu dùng

Sau khi mở cửa hoạt động trở lại từ 1/2/2022, hệ thống siêu thị, cửa hàng thời trang đã bắt đầu thực hiện Nghị định số 15/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống còn 8%. Giảm thuế VAT góp phần giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ

Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ từ 10% xuống còn 8% kể từ ngày nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.