Hải quan Bình Dương: Đảm bảo thông quan hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán

PV.

Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc phân công bố trí cán bộ công chức trực tại các điểm thông quan trong những ngày nghỉ Tết.

Công chức Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.
Công chức Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Thực hiện thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc nghỉ Tết Nguyên đán 2023, theo đó cán bộ công chức và người lao động tại các cơ nhà nước sẽ được nghỉ Tết 7 ngày liên tục, cụ thể từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 (tức từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc phân công bố trí cán bộ công chức trực tại các điểm thông quan trong những ngày nghỉ Tết để giải quyết thủ tục hải quan, đảm bảo không để ách tắc hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Cục, luôn có 01 đồng chí Lãnh đạo Cục trực để kịp thời chỉ đạo xử lý các phát sinh; các phòng tham mưu cũng bố trí công chức trực để theo dõi, tổng hợp báo cáo và kịp thời tham mưu Lãnh đạo Cục các phát sinh. Các ca trực thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày, để lãnh đạo Cục nắm được tình hình hoạt động, cũng như kịp thời có những chỉ đạo giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh đó, để thuận lợi cho doanh nghiệp liên hệ khi có công việc đột xuất, danh sách và số điện thoại cán bộ công chức trực được niêm yết công khai tại các địa điểm làm thủ tục và được đăng trên cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan Bình Dương (binhduong.customs.gov.vn).

Cục cũng chỉ đạo các đơn vị quan tâm nhắc nhở cán bộ công chức nghỉ Lễ lành mạnh, an toàn và đặc biệt phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID019. Đảm bảo công tác an toàn an ninh cơ quan, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh cơ quan, hệ thống công nghệ thông tin toàn Cục hoạt động thông suốt không để ảnh hưởng hoạt động xuất nhập khẩu doanh nghiệp… trong thời gian nghỉ Tết.

Sau thời gian nghỉ Tết, toàn Cục bắt tay ngay vào công việc, tập trung hoàn thành nhiệm vụ 2023.