Hải quan Lạng Sơn mạnh tay với nợ đọng thuế

Hải quan Lạng Sơn mạnh tay với nợ đọng thuế

Thời gian qua, dù đã quá thời gian ân hạn thuế theo quy định, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, dẫn tới tình trạng số nợ đọng thuế tiếp tục kéo dài. Thực tế cũng cho thấy, số tiền thu hồi nợ thuế của Hải quan Lạng Sơn từ đầu năm đến nay còn thấp.
Hải quan Lạng Sơn: Góp phần đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Lạng Sơn: Góp phần đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

Trong 7 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại thuộc phạm vi quản lý của lực lượng hải quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không diễn biến phức tạp, không có những vụ việc nổi cộm. Lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết: Từ nay đến cuối năm, sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng tăng cường chủ động và phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại thuộc phạm vi quản lý, góp phần đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.