Hải quan Lạng Sơn mạnh tay với nợ đọng thuế

PV. (T/h)

Thời gian qua, dù đã quá thời gian ân hạn thuế theo quy định, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, dẫn tới tình trạng số nợ đọng thuế tiếp tục kéo dài. Thực tế cũng cho thấy, số tiền thu hồi nợ thuế của Hải quan Lạng Sơn từ đầu năm đến nay còn thấp.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tăng cường công tác thu hồi, xử lý nợ thuế.
Thời gian qua, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tăng cường công tác thu hồi, xử lý nợ thuế.

Thời gian qua, nhằm hỗ trợ tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành chính sách ân hạn thuế. Theo đó, doanh nghiệp khi thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa có thuế suất thì vẫn có thể làm hồ sơ xin ân hạn thuế 90 ngày theo quy định. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách hỗ trợ thông thoáng của Chính phủ, một số doanh nghiệp chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, tính đến ngày 31/8, tổng số nợ thuế phát sinh tại địa bàn quản lý trên 186 tỷ đồng. Trong đó, nhóm nợ đang chờ xét miễn giảm, khoanh nợ, xóa nợ quy định gần 182 tỷ đồng; nợ phạt vi phạm hành chính trên 700 triệu đồng... Tính đến hết ngày 12/9, Hải quan Lạng Sơn cũng đã thu hồi và xử lý 984,3 triệu đồng đối với số nợ phát sinh trước ngày 1/1/2021 còn đối với số nợ phát sinh trong năm 2021, đơn vị đã thu hồi và xử lý trên 4,5 tỷ đồng.

Trước tình trạng này, Hải quan Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hồi nợ thuế một cách hiệu quả. Theo đó, Lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các chi cục, đơn vị nghiệp vụ tập trung rà soát, thống kê tất cả các trường hợp doanh nghiệp đang có nợ thuế quá thời hạn, đánh giá chi tiết từng khoản nợ, tình trạng thực tế của doanh nghiệp nợ… Từ đó, xây dựng kế hoạch thu nợ cụ thể đối với từng doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Cục Hải quan Lạng Sơn cũng đã ra quyết định tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa đối với các doanh nghiệp nợ thuế quá thời hạn, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp, đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế theo quy định.

Cục Hải quan Lạng Sơn cũng đã lập danh sách các doanh nghiệp nợ quá hạn tiền thuế để Hải quan Lạng Sơn có thông báo và phối hợp với các cục hải quan tỉnh, thành phố trong toàn Ngành dừng làm thủ tục hải quan đối với số doanh nghiệp này ở tất cả các cửa khẩu trên cả nước.

Đồng thời, cchủ động báo cáo Tổng cục Hải quan để có văn bản đề nghị với cơ quan chức năng địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nợ thuế quá hạn.

Liên quan đến công tác thu hồi nợ thuế, thời gian qua, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tăng cường công tác thu hồi, xử lý nợ thuế, kiểm tra công tác quản lý nợ thuế ở địa phương. Cùng với đó, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu để ban hành quyết định giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát các nhóm nợ, trong đó mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng doanh nghiệp nợ, tình trạng thực tế của doanh nghiệp, xử lý hết các khoản nợ cũ, không để phát sinh nợ mới; giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý các khoản nợ có khả năng thu cho từng cục hải quan để đôn đốc và xử lý...