Hải quan Thanh Hóa kịp thời gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Hải quan Thanh Hóa kịp thời gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Với tinh thần tăng cường hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, trong quý I/2023, Cục Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục hải quan cho hơn 300 doanh nghiệp, với 21.537 tờ khai, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022.
Cục Hải quan Thanh Hóa với 5 nhóm giải pháp trọng tâm

Cục Hải quan Thanh Hóa với 5 nhóm giải pháp trọng tâm

Năm 2023, Cục Hải quan Thanh Hóa được giao nhiệm vụ thu nộp NSNN 13.500 tỷ đồng. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Hải quan Thanh Hóa tập trung triển khai 05 nhóm giải pháp trọng tâm
Hải quan Thanh Hóa “về đích” sớm

Hải quan Thanh Hóa “về đích” sớm

Tính đến 30/11/2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã thu nộp ngân sách nhà nước được 18.670 tỷ đồng, đạt 169,6% so với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính. Dự kiến, đến 31/12/2022, số thu tại Cục sẽ đạt 18.670 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2021, bằng 169% so với dự toán Bộ Tài chính giao.
9 tháng, Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt 134,8% chỉ tiêu giao

9 tháng, Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt 134,8% chỉ tiêu giao

Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, tính đến hết tháng 9/2022, Cục đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là 14.823,6 tỷ đồng, bằng 165% so với cùng kỳ năm 2021 (8.967,4 tỷ đồng), đạt 134,8% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao (11.000 tỷ đồng) và 123,5% so với chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (12.000 tỷ đồng).
Đến năm 2030, Hải quan Thanh Hóa sẽ hoàn thành "Hải quan thông minh"

Đến năm 2030, Hải quan Thanh Hóa sẽ hoàn thành "Hải quan thông minh"

Đây là một trong những mục tiêu cơ bản được Hải quan Thanh Hóa đề ra trong triển khai Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan. Theo đó, Cục Hải quan Thanh Hóa xác định, định hướng đến năm 2025 là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan một cách toàn diện, đồng bộ với chuyển đổi số của doanh nghiệp.