Cục Hải quan Thanh Hóa:

Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan

Linh Trang

Để khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, các bên liên quan tham gia vào tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan, năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hóa sẽ tăng cường tham vấn, phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực hải quan thông qua Cổng thông tin điện tử của Cục và các cơ quan truyền thông, để cộng đồng doanh nghiệp, người dân nắm được tình hình quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường hoạt động tham vấn doanh nghiệp về thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hải quan bao gồm: số hóa dữ liệu, kết nối liên thông tin dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu số, quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử… Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các giải pháp sau tham vấn để xây dựng sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu và đồng hành với cơ quan hải quan.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Thanh Hóa sẽ tích cực hợp tác với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng trong quản lý địa điểm kiểm tra tập trung hàng hóa xuất nhập khẩu, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; nâng cao năng lực đội ngũ làm thủ tục hải quan; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại tập trung vào các mặt hàng trọng điểm; chống gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu…

Nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, Cục Hải quan Thanh Hóa sẽ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hiệp hội các doanh nghiệp tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; tăng cường giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp một cách thỏa đáng, không để tồn đọng.

Ngoài triển khai các nhiệm vụ trên, đơn vị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tự nguyện, tiếp cận thông tin chính sách mới, cung cấp cập nhật thường xuyên phần mềm khai hải quan miễn phí; phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thông quan, giải phóng hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, các hoạt động trên nhằm khuyến khích doanh nghiệp, các bên liên quan tham gia vào tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan và nâng cao năng lực thực thi pháp luật hải quan.