Cục Hải quan Thanh Hóa với 5 nhóm giải pháp trọng tâm

PV.

Năm 2023, Cục Hải quan Thanh Hóa được giao nhiệm vụ thu nộp NSNN 13.500 tỷ đồng. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Hải quan Thanh Hóa tập trung triển khai 05 nhóm giải pháp trọng tâm

Công chức Hải quan Thanh Hóa thực hiện công tác nghiệp vụ
Công chức Hải quan Thanh Hóa thực hiện công tác nghiệp vụ

Năm 2023, được dự báo, các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao; việc nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa của một số doanh nghiệp gặp khó khăn, đơn hàng bị cắt giảm… Trong bối cảnh đó, Hải quan Thanh Hóa xác định, việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN được giao là hết sức nặng nề.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch hành động với chủ đề Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo”, tập trung vào 05 nhóm giải pháp cụ thể:

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội.

Cục Hải quan Thanh Hóa sẽ chủ động, tích cực trong việc vận động, khuyến khích các doanh nghiệp mới về làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý; trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, nắm bắt thông tin cũng như khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp mới để có biện pháp xử lý, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

Ghi nhận, xử lý kịp thời các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý. Tham mưu cho UBND Tỉnh trong công tác phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển, nâng cao năng lực kinh doanh của các công ty kinh doanh kho bãi, dịch vụ cảng, trang bị thêm máy móc thiế bị để gi ảm thời gian bốc, dỡ hàng hóa, thời gian lưu giữ hàng hóa, rút ngắn thời gian xuất nhập khẩu và giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Hải quan Thanh Hóa sẽ tập trụng vào nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thu hút các các doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp, thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, đồng hành và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thông qua việc nắm bắt và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu; qua đó thúc đẩy mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng phát triển, giải quyết kịp thời và hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu sâu hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, xây dựng lòng tin của doanh nghiệp vào một môi trường kinh doanh thuận lợi.

Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong sử dụng Hệ thống thông quan điện tử, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống; triển khai có hiệu quả hệ thống Hải quan số, Hải quan thông minh theo lộ trình của Tổng cục Hải quan. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình năm 2023 với tỉ lệ tối thiểu 85%.

Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu thuế triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 là 13.500 tỷ đồng, xây dựng phương án thu NSNN theo từng tháng, quý, năm 2023 sát thực tế, đảm bảo thu đúng, thu đủ góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới; tăng cường làm việc với các nhà đầu tư để xúc tiến hoạt động XNK qua cảng Nghi Sơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đưa tàu về cảng Nghi Sơn bốc dỡ hàng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tăng thu ngân sách nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, tham vấn xác định trị giá và quản lý rủi ro; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý kịp thời các vụ vi phạm.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Quản lý giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc, thái độ ứng xử của công chức đối với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm công chức có hành vi vi phạm, gây phiền hà, nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Tăng cường thu thập thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng

Để làm tốt nhóm nhiệm vụ này, Hải quan Thanh Hóa sẽ thực hiện tốt công tác kiểm soát hải quan, công tác phòng, chống buôn bán hàng quốc cấm, các chất ma túy và tiền chất qua biên giới trong phạm vi quản lý đạt hiệu quả cao.