9 tháng, Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt 134,8% chỉ tiêu giao

PV.

Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, tính đến hết tháng 9/2022, Cục đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là 14.823,6 tỷ đồng, bằng 165% so với cùng kỳ năm 2021 (8.967,4 tỷ đồng), đạt 134,8% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao (11.000 tỷ đồng) và 123,5% so với chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (12.000 tỷ đồng).

9 tháng đầu năm 2022, Hải quan Thanh Hóa thu từ dầu thô đạt 12.253,48 tỷ đồng, chiếm 82,9% tổng số thu nộp NSNN của đơn vị.
9 tháng đầu năm 2022, Hải quan Thanh Hóa thu từ dầu thô đạt 12.253,48 tỷ đồng, chiếm 82,9% tổng số thu nộp NSNN của đơn vị.

Cũng theo Cục Hải quan Thanh Hóa, trong số 14.823,6 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 12.253,48 tỷ đồng, chiếm 82,9% tổng số thu nộp NSNN của đơn vị. Số thu NSNN từ các mặt hàng nhập khẩu khác đạt gần 2.326,6 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng số thu nộp NSNN của đơn vị. Trong đó, tập trung từ nguồn thu từ nhập khẩu nguyên liệu sản xuất như máy móc, thiết bị của một nhóm doanh nghiệp lớn với số thu NSNN đạt hơn 2.147,6 tỷ đồng. Số thu NSNN từ các mặt hàng xuất khẩu khác đạt 243 tỷ đồng, chiếm 1,6% tổng số thu NSNN của toàn Cục.

9 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục cho gần 1.300 hồ sơ khai báo phương tiện vận tải đường biển E-Manifest, đạt 100%;  2.290 thủ tục hải quan qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến hải quan; Thông quan hơn 85.000 tờ khai hải quan điện tử bằng 106,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỷ lệ 100%. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 10,9 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021 (kim ngạch xuất khẩu: 3,5 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu: 7,4 tỷ USD).

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa của ngành hải quan, hỗ trợ người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan, tạo luận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Thủ tục hải quan trong môi trường điện tử được thực hiện xuyên suốt, vận hành ổn định các phần mềm phục vụ khai báo hải quan và Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Hải quan, đảm bảo hầu hết thủ tục hành chính cấp Chi cục Hải quan được cung cấp dịch vụ ở mức độ 4, hạn chế tối đa việc doanh nghiệp phải nộp hồ sơ, giấy tờ trực tiếp tại cơ quan hải quan.