Hai bước đột phá trong cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 1990-2000

Hai bước đột phá trong cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 1990-2000

Trước yêu cầu đổi mới của đất nước, nền kinh tế nhiều thành phần ra đời và phát triển không ngừng, hệ thống chính sách thuế và thu trong khu vực quốc doanh thập niên cuối cùng của thế kỷ XX đã bộc lộ nhiều nhược điểm. Trước tình hình đó, Nhà nước đã tập trung cải cách hệ thống thuế theo 2 bước đột phá nhằm xác lập một hệ thống thuế mới trở thành công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô hữu hiệu theo mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế

Theo ông Nguyễn Quang Tiến - Phó trưởng Ban thường trực Ban cải cách và Hiện đại hoá (Tổng cục Thuế), từ nay đến năm 2030, hệ thống thuế được cải cách toàn diện cả về chính sách thuế và quản lý thuế. Trong đó, hệ thống chính sách thuế được hoàn thiện đồng bộ phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế.
Chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu của một số quốc gia trên thế giới

Chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu của một số quốc gia trên thế giới

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến khó lường, chịu tác động bởi các khu vực thương mại tự do, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung... để ứng phó với bối cảnh trên, nhiều nước đã có những điều chỉnh về hệ thống chính sách thuế, trong đó có chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.