10 sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong năm 2021

10 sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong năm 2021

Năm 2021, bám sát kế hoạch, chương trình hành động, với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021.
Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác nhân sự hệ thống Kho bạc Nhà nước

Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác nhân sự hệ thống Kho bạc Nhà nước

Ngày 30/11/2021, tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và quyết định nghỉ hưu đối với bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc KBNN; công bố quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc KBNN đối với ông Triệu Thọ Hân và ông Nguyễn Mạnh Cường.
Nâng cấp Hệ thống TABMIS, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hệ thống Kho bạc Nhà nước

Nâng cấp Hệ thống TABMIS, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hệ thống Kho bạc Nhà nước

Nâng cấp và mở rộng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) thành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS) là nội dung trọng tâm Kho bạc Nhà nước (KBNN) tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hệ thống.
Hình thành Kho bạc không có chứng từ giấy ngay trong năm 2021

Hình thành Kho bạc không có chứng từ giấy ngay trong năm 2021

Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch, trong năm 2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục cải cách, hiện đại hóa; nhận diện và quản trị tốt rủi ro để sớm hình thành Kho bạc không có chứng từ giấy, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao quản lý...
Kho bạc Nhà nước Hà Giang tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ

Kho bạc Nhà nước Hà Giang tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chặt chẽ

Năm 2020, Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 qua Kho bạc Nhà nước Hà Giang đạt 102,4% (14.966,4 tỷ đồng). Công tác kiểm soát chi cũng đạt một số kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành Tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành khóa sổ kế toán niên độ năm 2020

Hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành khóa sổ kế toán niên độ năm 2020

2020 là năm thứ 4 hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và chuyển nguồn ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015. Tiếp nối các kết quả đạt được, hệ thống KBNN đã chủ động chuẩn bị các kế hoạch và giải pháp để hoàn thành tốt công tác khóa sổ kế toán, quyết toán NSNN năm 2020.