Kết quả đạt được sau 2 tháng triển khai nhiệm vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước

Nhật Tân

Trong 2 tháng đầu năm 2021, với nỗ lực thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt được một số kết quả quan trọng, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản do Nhà nước giao Kho bạc Nhà nước quản lý.

Ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị trong toàn hệ thống KBNN đã tập trung triển khai nhiệm vụ, không để công việc đình trệ.
Ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị trong toàn hệ thống KBNN đã tập trung triển khai nhiệm vụ, không để công việc đình trệ.

Bám sát kế hoạch hành động và mục tiêu đề ra, trong 2 tháng đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã quyết liệt thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính liên quan đến việc triển khai trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đặc biệt, triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, KBNN đã kịp thời quán triệt công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể như: Không tổ chức liên hoan, tiệc mừng; Không tổ chức chúc Tết, gặp mặt đầu xuân; Không tổ chức tham quan, du lịch, tham gia lễ chùa, lễ hội; Hạn chế việc di chuyển, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết; hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng...

Cùng với đó, đơn vị thực hiện phân công công chức làm việc phù hợp với tình hình dịch bệnh tại từng địa phương và tính chất, khối lượng công việc, đảm bảo an toàn hệ thống trước đại dịch Covid-19.

Qua theo dõi tình hình và báo cáo của các đơn vị trong hệ thống KBNN cho thấy: Toàn hệ thống KBNN đã tổ chức đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; không để phát sinh các sự cố, vụ việc gây mất an ninh, an toàn tiền và tài sản do Nhà nước giao KBNN quản lý.

Các đơn vị trong hệ thống đã thực hiện tốt công tác khóa sổ quyết toán NSNN năm 2020, công tác chuyển nguồn NSNN của hệ thống KBNN; Phối hợp chặt chẽ với các hệ thống ngân hàng để đảm bảo công tác thu, chi, thanh toán được thông suốt, tạo thuận lợi cho người nộp NSNN và thanh toán chi trả kịp thời cho các đối tượng hưởng NSNN; Duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng đảm bảo thông suốt, kịp thời và an toàn.

Công tác kiểm soát chi được các đơn vị trong hệ thống KBNN thực chặt chẽ, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách. Nối tiếp kết quả đạt được, ngay sau Tết Nguyên đán các đơn vị trong toàn hệ thống KBNN đã tập trung ngay vào công việc, không để công việc bị đình trệ...

Kiên định với định hướng và mục tiêu đề ra, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Đức Chi quán triệt: Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm ngay trong tháng 3 và Quý II/2021.