Hệ thống Kho bạc Nhà nước chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lan Anh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ban hành Công văn số 3964/KBNN-VP về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn hệ thống KBNN

KBNN thực hiện việc kiểm tra đo nhiệt độ và thực hiện việc rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi làm việc
KBNN thực hiện việc kiểm tra đo nhiệt độ và thực hiện việc rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi làm việc

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra và có các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh kịp thời. Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung, cụ thể:

KBNN quán triệt cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn; đo thân nhiệt hằng ngày tại đơn vị; đeo khẩu trang khi ra ngoài; nếu cán bộ, công chức có dấu hiệu ốm sốt thì yêu cầu ở nhà và thông báo ngay cho Thủ trưởng đơn vị và cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

Các đơn vị trong hệ thống KBNN tiếp tục quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động chủ động, đề cao cảnh giác, không được lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo đúng các nội dung tại Công văn số 930/KHTC-QT ngày 26/7/2020 của Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính. Trong trường hợp cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn có chỉ đạo khác thì thực hiện theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và báo cáo về KBNN.

Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn; đo thân nhiệt hằng ngày tại đơn vị; đeo khẩu trang khi ra ngoài; nếu cán bộ, công chức có dấu hiệu ốm sốt thì yêu cầu ở nhà và thông báo ngay cho Thủ trưởng đơn vị và cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

Các đơn vị trong hệ thống KBNN hạn chế việc đi công tác ra ngoài địa bàn khi không thực sự cần thiết, cấp bách; hạn chế tối đa việc nghỉ phép để di chuyển sang địa bàn tỉnh, thành phố khác…

Đẩy mạnh việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) bao gồm cả số lượng đơn vị giao dịch và số giao dịch qua DVCTT, hạn chế giao dịch trực tiếp; kiên quyết yêu cầu thực hiện giao dịch qua DVCTT đối với các đơn vị đã đăng ký sử dụng DVCTT.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tài chính, KBNN về tình hình dịch bệnh trên Cổng thông tin điện tử của KBNN để kịp thời triển khai thực hiện tại đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc liên hệ về KBNN qua Văn phòng để phối hợp, giải quyết.