Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 100% tiền đóng khi tham gia BHXH tự nguyện

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 100% tiền đóng khi tham gia BHXH tự nguyện

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, từ tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2025, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và hỗ trợ theo cơ chế đặc thù của TP. Hà Nội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hỗ trợ thêm, nâng tổng mức hỗ trợ lên 100% trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.
Gia Lai còn 45.688 hộ nghèo, 33.866 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới

Gia Lai còn 45.688 hộ nghèo, 33.866 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới

Cụ thể, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 45.688 hộ, chiếm tỷ lệ 12,09% tổng số hộ dân cả tỉnh. Trong đó, số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 40.475 hộ, chiếm 25,58% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
Giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

Giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ra toàn dân và coi đây là động lực phát triển bền vững đất nước. Thực tế triển khai cho thấy, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình đạt được kết quả bước đầu, nhưng so với tiềm năng vẫn ở mức thấp, nhất là các hộ nghèo, hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Để tiến tới bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế toàn dân cần triển khai đồng bộ các giải pháp trong thời gian tới.
Hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế

Hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế

Từ tháng 6-12/2019, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019.