Chi tiết chính sách hỗ trợ người nghèo xây nhà lên tới 40 triệu đồng/hộ

Theo laodong.vn

Theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở với định mức 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới và 20 triệu đồng/hộ/sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách Trung ương.

Chi tiết chính sách hỗ trợ người nghèo xây nhà lên tới 40 triệu đồng/hộ - Ảnh 1