Cục Thuế Hà Nội đối thoại với người nộp thuế

Cục Thuế Hà Nội đối thoại với người nộp thuế

Ngày 26/9, Cục Thuế Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến qua website với chủ đề “Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người nộp thuế phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh”.