Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển hải quan

Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển hải quan

Đứng trước các yêu cầu và tính tất yếu của quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế, đồng thời xuất phát từ đặc thù nhiệm vụ của cơ quan hải quan cần cải thiện, đơn giản hóa, hài hòa hóa thủ tục đối với hàng hóa qua biên giới, trong những năm qua, ngành Hải quan là một trong những ngành đi đầu trong việc đổi mới tư duy chính sách, hoàn thiện chuẩn mực quản lý theo hướng hiện đại, tiệm cận và phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đồng thời chủ động tham gia hợp tác và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.
Cải cách, hiện đại hóa trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Cải cách, hiện đại hóa trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Hải quan. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hải quan nói chung và công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nói riêng là hết sức cần thiết để phù hợp với các chuẩn mực của Tổ chức Hải quan Thế giới.
Kinh tế số Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế

Kinh tế số Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế

Trong khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế (Viet Nam International Digital Week) và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10, chiều 12/10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức toạ đàm "Why Viet Nam 2022" với chủ đề “Kinh tế số Việt Nam chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế”.
Hội nhập quốc tế “bỏ xa” các quy định hiện hành

Hội nhập quốc tế “bỏ xa” các quy định hiện hành

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, một số các quy định trong Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT) đã không đáp ứng yêu cầu bảo đảm thi hành các cam kết quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs) mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán.
Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

Cần xây dựng điều luật quy định về cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền nhằm tạo cơ sở pháp lý hình thành cơ quan chuyên trách thống nhất với thẩm quyền phù hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi đất nước đang hội nhập quốc tế.
Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Thời gian qua, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ ở nước ta đã được xây dựng, sửa đổi, bổ sung, qua đó, tạo nền tảng pháp lý cơ bản điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hiện nay, trước yêu cầu quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ cần tiếp tục được hoàn thiện để bảo đảm thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế, thúc đẩy việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Doanh nghiệp Quảng Ngãi cần chủ động trong hội nhập quốc tế

Doanh nghiệp Quảng Ngãi cần chủ động trong hội nhập quốc tế

Doanh nghiệp Quảng Ngãi cần phải chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế. Đó là vấn đề được các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra tại buổi tọa đàm “Hội nhập quốc tế đối với doanh nghiệp Quảng Ngãi: Nhận diện cơ hội, khó khăn, thách thức và luận bàn giải pháp ứng phó” do Sở Ngoại vụ và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào chiều 25/11.