Tạp chí khoa học đổi mới để hội nhập quốc tế

Tạp chí khoa học đổi mới để hội nhập quốc tế

Sáng ngày 3/10/2023, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới tổ chức Hội thảo khoa học "Một số giải pháp nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của tạp chí hiện nay". TS. Hoàng Thế Anh - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Tổng biên tập Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới chủ trì Hội thảo.
Chuyển hóa lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế thành kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu

Chuyển hóa lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế thành kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 5/7/2023 về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030. Đáng chú ý, tại Nghị quyết này, Chính phủ đưa ra mục tiêu là chuyển hóa các lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế thành kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.
Thương mại quốc tế trong bối cảnh mới: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Thương mại quốc tế trong bối cảnh mới: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực đối với các quốc gia trên thế giới, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Để thích ứng với những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch, thương mại quốc tế đã có sự thay đổi rõ rệt, với sự phát triển của thương mại điện tử, hiệp định kỹ thuật số, sự dịch chuyển, tái cấu trúc của các chuỗi cung ứng... Tận dụng hiệu quả cơ hội từ các xu hướng này sẽ góp phần nâng cao khả năng thích ứng nhanh, phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay.
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ở Việt Nam

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ở Việt Nam

Trong suốt lịch sử phát triển của các nền kinh tế, công nghiệp đã thể hiện vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế, là “chìa khóa” để tạo nên sự thịnh vượng của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, phát triển công nghiệp là nội dung quan trọng, gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.
Xây dựng và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, tính cạnh tranh cao, việc xây dựng, phát triển, quảng bá và bảo vệ thương hiệu có ý nghĩa sống còn đối với mỗi doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Thời gian qua, việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ và thiếu tính chuyên nghiệp, đồng bộ. Do đó, cần phải có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để xây dựng và bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam.
Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý hải quan

Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý hải quan

Để nâng cao vị thế và uy tín của Hải quan Việt Nam trong cộng đồng hải quan thế giới, năm 2023, ngành Hải quan tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về hải quan theo hướng toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác quốc tế tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.
Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển hải quan

Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển hải quan

Đứng trước các yêu cầu và tính tất yếu của quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế, đồng thời xuất phát từ đặc thù nhiệm vụ của cơ quan hải quan cần cải thiện, đơn giản hóa, hài hòa hóa thủ tục đối với hàng hóa qua biên giới, trong những năm qua, ngành Hải quan là một trong những ngành đi đầu trong việc đổi mới tư duy chính sách, hoàn thiện chuẩn mực quản lý theo hướng hiện đại, tiệm cận và phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đồng thời chủ động tham gia hợp tác và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.
Cải cách, hiện đại hóa trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Cải cách, hiện đại hóa trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Hải quan. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hải quan nói chung và công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nói riêng là hết sức cần thiết để phù hợp với các chuẩn mực của Tổ chức Hải quan Thế giới.