JICA tặng Kỷ niệm chương cống hiến cho Vietcombank

JICA tặng Kỷ niệm chương cống hiến cho Vietcombank

Tại buổi làm việc, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank, ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam đã trao tặng Vietcombank “Kỷ niệm chương cống hiến vì những cống hiến quý báu của Vietcombank cho sự phát triển của cộng đồng và tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”.
ADB và JICA đồng tài trợ vốn cho Biwase không qua bảo lãnh của Chính phủ

ADB và JICA đồng tài trợ vốn cho Biwase không qua bảo lãnh của Chính phủ

Ngày 9/12 Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica) đã thống nhất đồng tài trợ 20 triệu USD cho Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương Biwase không qua bảo lãnh của Chính phủ để đầu tư vào dự án xử lý rác thải đô thị và rác công nghiệp.
ADB và JICA đồng tài trợ vốn cho Biwase không qua bảo lãnh của Chính phủ

ADB và JICA đồng tài trợ vốn cho Biwase không qua bảo lãnh của Chính phủ

Ngày 9/12 Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica) đã thống nhất đồng tài trợ 20 triệu USD cho Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương Biwase không qua bảo lãnh của Chính phủ để đầu tư vào dự án xử lý rác thải đô thị và rác công nghiệp.
JICA thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế

JICA thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế

Trong năm tài khóa 2021, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong 3 lĩnh vực: y tế, đầu tư công, phát triển nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch.